420

Na mocy uchwały Sejmiku Wojewódzkiego wiosną 2013r dokonano połączenia obwodów nr 420 i 428 w jeden. Nadano mu numer 420.