10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

Informacje na temat HUBERTÓWKI znajdziecie temacie jej poświęconym, dostępnym po zalogowaniu w menu użytkownika (po lewej stronie).

Koledzy,
  kilka dni temu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikował nowe rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" (Dz.U. 2021 poz.236). Bez zmian pozostało rozporządzenie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików (Dz.U. 2018 poz.2194). W połączeniu z art. 47a ust.3 zeszłorocznej nowelizacji Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 1421) oznacza to, że 80% ryczałtu należy się myśliwemu pozyskującemu dzika w ODSTRZALE SANITARNYM. Stawki na ten rok pozostają bez zmiany i wynoszą:

  • za samice powyżej 1 roku - 422,74zł *
  • za pozostałe -195,12zł

*) PIW w Siedlcach i w Łosicach stosują nieco odmienną ocenę wieku samic. Granica wagi jest płynna w zależności od pory roku. Podstawą naliczenia wyższej rekompensaty jest ocena Powiatowego Lekarza Weterynarii a nie deklaracja myśliwego

 


W załączeniu ww akty prawne

buszkocb

 

 21 listopada 2020 roku św Hubert powołał do Krainy Wiecznych Łowów Kol. Zenona Buszko.

Kolega Zenon był członkiem naszego Koła od ponad pół wieku. Pracował na jego rzecz w Zarządzie Koła a także w Komisji Rewizyjnej.
W 2009r został odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.
Miał 85lat.

 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 28.11.2020r (sobota) o godz. 9:00 w kościele p.w. św. Józefa ul. Sokołowska 124 w Siedlcach.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

W lipcu 2020 roku członkowie naszego Koła "pompowali" dla Tosi Dąbrowskiej, o czym pisaliśmy tutaj. Teraz przekazaliśmy na licytację pamiątkowe Medale wig medale polowania wigilijnego, które nie odbyło sie z uwagi na epidemiczne ograniczenia. Licytacja już się zakończyła, a zwycięzca dokonał wpłatysie pomaga . Wyraził też zgodę na publikację swojego wizerunku z chwili przekazania medali. Dziękujemy

licytacja2  licytacja3  licytacja4