10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

Koledzy,
  otrzymaliśmy wiadomość z Zarządu Okręgowego PZŁ w Białęj Podlasce następującej treści:

"Informujemy, że kurs selekcjonerski odbędzie się w trybie on-line w dniach 12-18 październik. Ilość miejsc ograniczona wg kolejności zgłoszeń.

Kurs dla nowo wstępujących również w trybie on-line odbędzie się 19-27 października (o ile będzie odpowiednia ilość chętnych)."

 

DB

Z uwagi na zmiany w prawie wprowadzane przez kolejne tzw. Tarcze COVID, poniżej stanowisko ZG PZŁ w sprawie dopuszczalności organizacji WZ w roku wyborczym
Stanowisko ZG PZŁ

Sezon 2020-2021 "na pióro" rozpoczęty. Mogło być lepiej z ilością pozyskanych sztuk bo Święty Hubert kaczuszek wystawił sporo ale i z tego co pozyskaliśmy jesteśmy szczęśliwi.

  Pioro20 21

Koło Łowieckie HUBERT przystąpiło do akcji Gaszyn Challenge. Cel szlachetny dla Tosi Dąbrowskiej z Warszawy.