19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

W dniu 15 maja 2012r w naszej gajówce odbyło się spotkanie młodzieży ze szkoły w Platerowie wraz z dyrekcją i nauczycielami, z myśliwymi naszego Koła. Zebrało się w sumie około 60 osób w ramach aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola". Oprócz atrakcji (jak ognisko z pieczeniem kiełbasek czy pokaz broni myśliwskiej) rozmawiano także o samym programie "Ożywić pola" w ramach "Roku kaczki", a także poruszono problemy konfliktów na linii myśliwy-rolnik związanych ze szkodami w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę jak również zagrożeń powodowanych przez wałęsające się bez opieki psy. Kilka zdjęć w naszej galerii.