19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

 Informujemy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie introdukcji bażanta. W wyniku podjętych działań i decyzji Zarządu Okregowego PZŁ w Siedlcach w dniu 29.08.2011r. zostanie wpuszczonych na obwody naszego Koła 150 sztuk bażanta - kur. ze środków własnych Koło planuje dokupić odpowiednia ilość kogutów.

Fotorelacja