10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

Siedlce, dn.18.11.2019r.

Uchwała nr 259/2019
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
Z dnia 21 października 2019 roku

 1. Składki członkowskie od myśliwych w wysokości ustalonej przez Naczelną Radę Łowiecką (na rok 2020):
  - normalna 320 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 363 zł.
  - ulgowa 160 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 203 zł.
  Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia, oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia.
   - ulgowa 80 zł (plus ubezpieczenie 43 zł) – razem 123 zł.
  Składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia.
 2. Wpisowe do PZŁ w wysokości 3-krotności składki, natomiast ulgowe wpisowe przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia w wysokości równowartości składki członkowskiej na dany rok.