10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

 Poniżej tekst rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (do pobrania w załączniku oraz z menu Do pobrania).

Przypominam, że samo rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz zostało opublikowane w Dz.U. 2005 nr 61 poz.548 i zostało ogłoszone 15 kwietnia 2005r. Od tamtego czasu było kilkukrotnie zmieniane:
Dz.U. 2010 nr 186 poz 1250
DZ.U. 2011 nr 257 poz 1548
DZ.U. 2013 poz 889
DZ.U. 2017 poz 1485

admin

Hubertus wegrowski 2019

W dniu 06.10.2019r otrzymaliśmy z ZO PZŁ informację, którą zamieszczamy poniżej:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach przesyła w załączeniu link do strony z projektem podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie. Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi granicami dzierżawionych przez Koło obwodów i zgłaszanie pocztą elektroniczną na adres naszego Zarządu DO NAJBLIŻSZEGO PIĄTKU T.J. 11.10.2019 ewentualnych uwag co do ich przebiegu. Celem włączenia na mapie warstwy z granicami obwodów należy w panelu bocznym "zawartość mapy" rozwinąć zakładkę "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej" i zaznaczyć zakładkę "Łowiectwo". W załączeniu dla ułatwienia zrzuty ekranu ze strony obrazujące kolejność operacji włączających warstwę z mapami obwodów.

Link do strony: https://msip.wrotamazowsza.pl/msip/Full.aspx