10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

Szanowni Koledzy.

       W dniu 15-08-2019 o godz.7:00, przy książce na obw. 420,odbędzie spotkanie myśliwych chętnych na polowanie na kaczki
W związku z tym:
- wstrzymuję polowania od godz.7:00 do godz. 13:00 w dniu 15-08-2019  na  rewirach 1, 3, 4 i 7 obwodu 420,
- w dniu 15-08-2019 o godz. 7:00 wydane zostaną  odstrzały na okres od 15-08-2019 do 31-03-2020 r. na zwierzynę przewidzianą w planie  hodowlanym 2019/2020 dla obwodów 351 i 420 / należy zabrać ze sobą wszystkie posiadane odstrzały/,
- proszę o pomoc w powiadomieniu o powyższym tych Kolegów którzy, na różne sposoby, bojkotują posiadanie kont  pocztowych przez Myśliwych naszego Koła i nie odbierają lub udają że nie odbierają korespondencji e-mail.

Z myśliwskim pozdrowieniem DARZ BÓR
         Łowczy

P.S. Proszę o ewent. uwagi.
      Po 15-tym 08-2019 r. odbiór odstrzałów osobiście u Łowczego.

Koledzy,

składka PZŁ za 2019r wynosi:

- 363zł (320zł PZŁ + 43zł ubezpieczenie)
- 203zł (160zł PZŁ + 43zł ubezpieczenie)

Składkę ulgową płacą ci Koledzy, którzy do 31.12.2018 skończą 70 lat oraz młodzież ucząca się i studiująca, która do 31.12.2018 nie ukończy 25 roku życia.

Proszę o wpłaty składki członków macierzystych na konto Koła do 24.12.2018r. W tytule przelewu proszę wpisać "PZŁ 2019" oraz podać właściwy ZO PZŁ.

 

Skarbnik

Pajka cb


  Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że nasz długoletni członek Józef Pajka,
  odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.
  Ostatnie pożegnanie Kolegi, odbędzie się we wtorek 16 kwietnia
  w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Mordach o godz. 13-ej