W dniu 15 maja 2012r w naszej gajówce odbyło się spotkanie młodzieży ze szkoły w Platerowie wraz z dyrekcją i nauczycielami, z myśliwymi naszego Koła. Zebrało się w sumie około 60 osób w ramach aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola". Oprócz atrakcji (jak ognisko z pieczeniem kiełbasek czy pokaz broni myśliwskiej) rozmawiano także o samym programie "Ożywić pola" w ramach "Roku kaczki", a także poruszono problemy konfliktów na linii myśliwy-rolnik związanych ze szkodami w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę jak również zagrożeń powodowanych przez wałęsające się bez opieki psy. Kilka zdjęć w naszej galerii.

Dzieci... Same dążyły do tego spotkania. Przy zaradności swoich wychowawców ze Szkoły Podstawowej w Izdebkach spotkaliśmy się z nimi 29 lutego 2012 r. w lesie. Najpierw przy krótkiej pogadance o łowiectwie, lesie, potem przy dokarmianiu i objeździe po obwodzie, a na koniec przy wspólnym ognisku. Były ciekawe wielu rzeczy związanych z tym co widziały, z łowiectwem, zwierzyną, bronią. Przyznam, dużo wiedziały o zwierzętach i przyrodzie. Zadawały wiele pytań, czy w tym lesie żyją jelenie, a jeśli wędrują to dokąd i czy wracają?, czy są tutaj wilki?, czy są tutaj kłusownicy?, jak zostać myśliwym? Niby proste, a jak rozsądne. Miały dużą frajdę…rozrzucając kukurydzę i próbując, czy lizawka jest rzeczywiście słona. Zaskoczył mnie tez jeden chłopak, gdy powiedział „widziałem jak 5 lat temu stawialiście tę ambonę” (obok której przejeżdżaliśmy) – miał rację! Było to 5 lat temu, a on wtedy chyba też miał tylko 5 – 6 lat, a jak zapamiętał! A tak głośnego chóralnego DZIĘ-KU-JE-MY na koniec spotkania dawno nie słyszałem.

Fotorelacja w galerii - zapraszamy

Jezierski Marek

 Informujemy o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie introdukcji bażanta. W wyniku podjętych działań i decyzji Zarządu Okregowego PZŁ w Siedlcach w dniu 29.08.2011r. zostanie wpuszczonych na obwody naszego Koła 150 sztuk bażanta - kur. ze środków własnych Koło planuje dokupić odpowiednia ilość kogutów.

Fotorelacja