10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

W dniu 2.07.2015r. naszą  Gajówkę i Nadleśnictwo Sarnaki odwiedziła Szkoła Podstawowa z Huszlewa. W wycieczce uczestniczyło 36 uczniów i 3 opiekunów oraz przedstawiciele Koła Hubert Łowczy Koła Jacek Szałucha i Piotr Szałucha. Na początku wycieczka udała się do Nadleśnictwa Sarnaki  gdzie przedstawiciel nadleśnictwa pan Mark Harkiewicz zapoznał uczniów ze ścieżkę  i izbę edukacyjną .Dzieci dowiedziały się o warunkach i zasadach gospodarowania w lasach oraz o zwierzętach żyjących na terenach leśnych. Następnym etapem wycieczki było odwiedzenie Gajówki Sułów, gdzie Koło Łowieckie Hubert przygotowało poczęstunek dzieciom w formie ogniska i kiełbasek .W trakcie ogniska dzieci dowiedziały się od Łowczego pana Jacka Szałuchy o historii Koła .Największą atrakcją pobytu dzieci na Gajówce był róg  myśliwski(trąbka). Dzieci były bardzo zadowolone i podziękowały dla Koła Hubert za zaproszenie i zdobytą wiedzę.     Zdjęcia w galerii.

                                                                                                                              Jacek Szałucha

           W dniu 19 lipca 2014r. uroczyście obchodziliśmy 60-lecie Koła łowieckiego „Hubert” w Siedlcach.

W dniu 21 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół w Platerowie odbyło się spotkanie z uczestnikami programu „Ożywić pola”.

W dniu 29.10. 2013 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników drugiej edycji / krajowej ósmej/ akcji „ Ożywić pola” pod hasłem „ Rok trznadla” z grupą uczestników tej akcji w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Platerowie.

W dniu 15 maja 2012r w naszej gajówce odbyło się spotkanie młodzieży ze szkoły w Platerowie wraz z dyrekcją i nauczycielami, z myśliwymi naszego Koła. Zebrało się w sumie około 60 osób w ramach aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola". Oprócz atrakcji (jak ognisko z pieczeniem kiełbasek czy pokaz broni myśliwskiej) rozmawiano także o samym programie "Ożywić pola" w ramach "Roku kaczki", a także poruszono problemy konfliktów na linii myśliwy-rolnik związanych ze szkodami w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę jak również zagrożeń powodowanych przez wałęsające się bez opieki psy. Kilka zdjęć w naszej galerii.