10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

31 stycznia 2020 r ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa dot. zasad bioasekuracji. Jego treść przedstawiona jest poniżej i nie odbiega zasadniczo od wytycznych GIW opublikowanych na naszej stronie we wrześniu 2018r (dostępne w "Do pobrania"). Pod nowym rozporządzeniem link do filmu instruktażowego przygotowanego przez ZG PZŁ a w załączniku prezentacja dot. bioasekuracji w formacie pdf do pobrania.

Film instruktażowy PZŁ