3 listopad 2022
Na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r. Wysokość składki: normalna: 460 zł plus ubezpieczenie (43 zł); ulgowa: 230 zł plus ubezpieczenie (43...
10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...

         21 lutego w Dzienniku Ustaw ukazało sie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie". Tekst rozporządzenia znajdziecie Koledzy w załaczniku.

Jednocześnie, za wiadomością z PIW Siedlce, przypominamy, że:
- Wprowadzono obowiązek znakowania tusz dzików również numerem obwodu łowieckiego w jakim zostały pozyskane. W tym celu należy przy znakowaniu tuszy dopisać numer obwodu na plombie (zarówno zielonej na tuszę  jak i pomarańczowej na patrochy). Należy przy tym zwrócić uwagę, aby numer był czytelny, nie utrudniał odczytu pozostałych danych z plomby, oraz był wykonany niezmywalnym markerem.
- Wprowadzono zakaz patroszenia dzików w łowisku, dziki po odstrzeleniu należy w całości, w szczelnym pojemniku dostarczyć do chłodni. Patroszenie może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych i przystosowanych do tego miejscach przy chłodniach.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_ ASF_2020.pdf)Program ASF na 2020r[ ]