10 marzec 2020
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO...
19 grudzień 2019
Polsk i Związek Łowiecki jest organizatorem akcji ,,Myśliwska Paczka’’ ma ona na celu wsparcie placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Polski . Myśliwi z Koła Łowieckiego ,,HUBERT ‘’w Siedlcach postanowili wesprzeć Dom Dziecka w Siedlcach...
19 grudzień 2019
Dnia 20 września 2019 r. Koło Łowieckie Hubert w Siedlcach przeprowadziło wspólnie z Nadleśnictwem Sarnaki spotkanie dydaktyczne dla uczniów kl. II Szkoły Podstawowej w Suchożebrach, pt. „ Mieszkańcy Lasów”. Dzieci zwiedziły salę dydaktyczną oraz...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach, powołując się na zapisy ust. 3.2.2. załącznika do Rozporządzenia MInistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dni 12 lutego 2020r w sprawie "Programu mającego na celu..." poinformował, że KAŻDA TUSZA ODSTRZELONEGO DZIKA trafiająca do chłodni podlega oględzinom przez wyznaczonego lekarza weterynarii. Lekarza należy niezwłocznie poinformować o KAŻDEJ tuszy dzika dostarczonej do chłodni. Przeprowadzenie oględzin jest, poza negatywnym testem w kierunku ASF, warunkiem koniecznym odebrania tuszy. Wyznaczony Urzędowy Lekarz Weterynarii (ULW) jest także uprawniony do kontroli bioasekuracji. Za dokonanie zgłoszenia odpowiedzialny jest myśliwy dokonujący odstrzału dzika.

Dla chłodni w Krzesku ULW jest p. Waldemar Talewski tel. 502 135544